Splošne informacije

 • Vpis otrok je možen skozi vse leto oziroma do zasedbe prostih mest.
 • Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, navadno v marcu za naslednje šolsko leto.
 • Vlogo za vpis otroka v vrtec vloži vlagatelj v času javnega vpisa oz. po potrebi skozi vse leto na obrazcu, ki ga dobi na sedežu zavoda ali na naslednji povezavi: VPISNI LIST.
 • Vlagatelj odda vpisni list osebno na sedežu vrtca ali ga pošlje po pošti. Če vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, se otrok uvrsti na čakalno listo. Takoj, ko se sprosti mesto, pokličemo na pogovor prvo družino s čakalne liste.
 • Pred vključitvijo otroka v vrtec vam omogočimo ogled prostorov vrtca in pogovor z vzgojitelji. Na sprejemnem pogovoru se bomo pogovorili o vsem potrebnem za prijazen vstop otroka v vrtec.
 • Dogovorili se bomo tudi o načinu uvajanja, ki je individualen glede na potrebe staršev in otroka, ki se bo vključil v vrtec, in lahko traja različno dolgo.
 • Starši ob sprejemu otroka v vrtec podpišete pogodbo o medsebojnih pravicah in obveznostih.
 • Ob prvem obisku otroka v vrtcu morate starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

Izpis otroka in poskusna doba

Prva dva meseca obiskovanja vrtca, vključno z uvajalnim časom, štejemo za poskusno dobo.
Vrtec lahko otroka izpiše, če:
 • se otrok nikakor ne more vključiti v vrteško dogajanje (neutolažljivo joka, kaže očitne znake stresa, se nikakor ne more ločiti od starša ipd.),
 • ugotovimo, da so starši zamolčali pomembne podatke o otrokovem zdravju (fizičnem in duševnem),
 • starši ne obvestijo vzgojitelja o odsotnosti otroka in ta odsotnost traja več kot 15 dni,
 • starši nasprotujejo načinu vzgoje in pedagoškim načelom in ne upoštevajo vzgojiteljevih nasvetov.
Starši lahko otroka izpišete iz vrtca kadarkoli, upoštevati pa je treba 30-dnevni odpovedni rok. Izpisnico napišete sami, na izpisu pa navedete tudi vzrok za izpis.

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček