Kurikulum

Vrtec izvaja program za predšolske otroke – Kurikulum za vrtce.

Kurikulum za vrtce (marec 1999) je nacionalni dokument, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih. Pojem kurikulum prinaša poudarek na samem procesu predšolske vzgoje, na celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči. Celoten dokument najdete na naslednji povezavi:
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/vrtci/pdf/vrtci_kur.pdf

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček