Kdo smo

POSLANSTVO:

Naše poslanstvo je
NEGOVANJE SVOBODNEGA OTROŠTVA.

VIZIJA :

Naša vizija je
RAST IN RAZVOJ OTROK, ZAPOSLENIH IN VRTCA KOT USTANOVE.

TEMELJNE VREDNOTE:

Izhajamo iz temeljne človekove pravice,
ki je SVOBODA.
Upoštevamo otrokovo individualnost in zrelost
ter njegovo notranjo željo
po odkrivanju in raziskovanju.

PREDSTAVITEV ZASEBNEGA VRTCA VILINSKI GAJ

Zasebni vrtec je nastal z entuziazmom zaposlenih ter na ideji in ob podpori staršev, ki verjamejo, da otroci v predšolskem obdobju potrebujejo predvsem ljubezen, varnost, toplino, naravno okolje, zdravo prehrano ter dovolj časa in prostora za prosto igro.

Smo kot velika družina, skrbimo drug za drugega in se vzajemno učimo in podpiramo. Upoštevamo otrokovo individualnost in zrelost ter njegovo notranjo željo po odkrivanju in raziskovanju. Vzgojitelji poskrbimo, da smo tihi pomočniki, ki v prosto igro posežemo le, kadar je to nujno potrebno.

Velik poudarek dajemo svobodnemu gibanju, bivanju na prostem ter zdravi, ekološko in lokalno pridelani prehrani.

PODATKI O VRTCU

Polno ime: Zasebni vrtec VILINSKI GAJ, zasebni vzgojno-izobraževalni zavod.

Vrtec deluje kot zasebni vrtec in je vpisan v razvid vrtcev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zaporedno številko 198 kar pomeni, da je vrtec subvencioniran s strani lokalne skupnosti (na podlagi 34. Člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96) pripada vpisanemu otroku 85% sredstev iz proračuna občine.

Zavod ima tudi poslovno enoto:

PE Mezinčica, ki je dislocirana enota in sicer na Volkmerjevi 49, Ptuj in je namenjena najmlajšim, od 11 mesecev do 2,5 let.

PE Viktorinček, ki je druga dislocirana enota in sicer v centru mesta na naslovu Slovenski trg 11. Starost oddelka se oblikuje glede na starost vpisanih otrok.

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček