Vilinski gaj

01-enota-vilinski-gaj

Zasebni vrtec Vilinski gaj je vpisan v razvid vrtcev na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport pod zaporedno številko 198 kar pomeni, da je vrtec subvencioniran s strani lokalne skupnosti (na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96) pripada vpisanemu otroku 85% sredstev iz proračuna občine – podrobnejše o plačilu najdete v Publikaciji na str. 6).

Zasebni vrtec Vilinski gaj se nahaja nasproti Šolskega centra, na križišču Volkmerjeve in Peršonove ulice.

Oblikovana sta dva oddelka in sicer:
1 – 3 let in
3 – 6 let.

V neposredni bližini so igrišča, zelene površine in gozd, tako, da se otroci ne igrajo samo na igrišču pred vrtcem - za igro in učenje uporabljamo različne terene.

Parkirna mesta so zagotovljena.

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček