Civilna iniciativa Združeni starši

Spoštovani,

Civilna iniciativa Združeni starši si bo prizadevala za enake pravice otrok v nevladnih in vladnih šolah ter vrtcih. 

https://zdruzeni-starsi.si/wp-content/uploads/2019/06/AV_4480-360x280.jpgV sredo, 26. 6. 2019, bodo v Državnem zboru na seji Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino poslanci razpravljali o predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L). Ker predlogu zakona nasprotujemo, smo se starši otrok iz nevladnih šol in vrtcev, ki v Sloveniji opravljajo javno storitev vzgoje in izobraževanja, povezali v civilno iniciativo Združeni starši. Kako nam lahko pomagate do skupnega cilja?

  • Podprite nas z vašim všečkom na naši novi Facebook strani: https://www.facebook.com/zdruzeni.starsi/
  • Delite stran med vaše prijatelje. Kako: na FB strani Združeni starši je desno zgoraj, pod naslovnico, zavihek "Povabi prijatelje". Kliknete na zavihek in se odpre seznam vaših prijateljev. Povabilo lahko pošljete vsem svojim FB prijateljem, lahko pa vsakega posebej označite, da mu pošljete vabilo.
  • Obiščite našo novo spletno stran: https://zdruzeni-starsi.si/
  • Govorite 
  • za dostopnost do različnih programov šol in vrtcev tudi za otroke iz najranljivejših skupin,
  • zagovarjamo bogatitev vzgoje in izobraževanja,
  • si prizadevamo za celostni razvoj otrok in skupno dobro.

Združeni starši nastopamo skupaj, saj si prizadevamo:

Zagovarjamo stališče, da so vsi izvajalci javnega šolskega programa upravičeni do enake obravnave, ne glede na ustanovitelja.

Pred sejo Odbora bomo predstavili civilno iniciativo, njene predstavnike in argumente. Tiskovna konferenca ob predstavitvi iniciative Združeni starši bo ob 16. uri. Po predstavitvi bo tudi možnost za vprašanja in izjave. 

Z načrtnim izigravanjem ustave predlagateljev zakona in s tem ogrožanjem ustavne demokratične ureditve republike Slovenije se nikakor ne moremo strinjati. Predlogu zakona očitamo neskladnost vsaj z 2., 14., 57. členom Ustave, ministrstvu pa ravnanje v slabi veri. Predlog ruši dobre sedanje rešitve, uvaja nove pasti in zanemarja argumentiran dialog s civilno družbo. Naše argumente bomo po tiskovni konferenci podrobneje predstavili tudi poslancem na seji Odbora. 

Vesna Marinič

predstavnica Civilne iniciative Združeni starši

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček